Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
28.03.2024 12:30
Комисия
Постоянна комисия по бюджет, финанси и еврофондове - Мирослав Кънчев
Абревиатура ПК БФЕ
Дневен ред DNEVEN-RED-28.03.24g.doc
Протокол Protokol-PK-Byudzhet.docx
- - -
Дата
28.03.2024 12:30
Комисия
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие, гори и екология - Силвия Панайотова
Абревиатура ПК ТСУ
Дневен ред DNEVEN-RED-28.03.24g.doc
Протокол Protokol-PK-TSU-28-03-20024.docx
- - -
Дата
28.03.2024 12:30
Комисия
Постоянна комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности - Владимир Карадемирев
Абревиатура ПК ОКСМД
Дневен ред DNEVEN-RED-28.03.24g.doc
Протокол PROTOKOL-6-ot-28.03.2024g.-PK-Obrazovanie.docx
- - -
Дата
28.03.2024 12:30
Комисия
Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, молби и жалби и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - Иванка Маринова
Абревиатура ПК Молби на граждани
Дневен ред DNEVEN-RED-28.03.24g.doc
Протокол Protokol-PK-Molbi-pomoshchi-28.03.2024-g.docx
- - -
Дата
28.03.2024 12:30
Комисия
Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности - Павлин Нунев
Абревиатура ПК ЗСД
Дневен ред DNEVEN-RED-28.03.24g.doc
Протокол PROTOKOL-2-ot-28.03.2024g.-PK-zdraveopazvane.docx
- - -