Съобщения

Съобщение на Община Бяла

Съобщение на Община Бяла На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за п

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

Обработка на зелени площи с техника за наземно пръскане срещу бълхи и кърлежи

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла уведомява обществеността, че във връзка с изпълнението на проект: „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“ от 31.03.2021 г. до 01.04.2021 г. включително ще се възстановява уличната пътна насти

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Обявление № 08-00-28 от 24.03.2021 г.

Обявление № 08-00-28 от 24.03.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Пълна информация