Съобщения

Съобщения

за публикувана обява B Държавен вестник бр.98/24.11.2023 г., в неофициален раздел, стр. 41, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план. Възложител: „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

За извършване на функционални тестове с реално задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в т.ч. и област Русе

Пълна информация
Покана

Поканваме жителите и гостите на общината да присъстват на заседанието, на което ще положат  клетва новоизбраните общински съветници, Кметът на Община Бяла и кметовете на кметства

Пълна информация
Заповеди споразумения и констативен протокол

с. Босилковци

Пълна информация
Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД-11-490/26.10.2023 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2024 година и бюджетната прогноза за местните де

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Покана

Покана за публична дискусия и обсъждане на Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Пълна информация