Съобщения

Указания

Прием на заявления за отпускане на кредит за закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно прозводство и при отглеждане на трайни насаждения, винени лозя и маслодайна роза през 2021 г.

Пълна информация
Честита нова година!

Нека да е здрава, благодатна и мирна!

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Пълна информация
Съобщеное

до всички пчелари и земеделски стопани

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла възнамерява да подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /

Пълна информация

3D мапинг шоу

По повод настъпващите празници, Община Бяла организира за първи път 3D мапинг светлинно шоу

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 09.12.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 09.12.2020 г.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 19.11.2020 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация