Новини

Авиопревозвач иска да възстанови полетите Русе – София

Редовни пътнически полети между Русе и София възнамерява да осъществи компанията “ГЪЛИВЕЪР”, която официално обяви намерението си да експлоатира летище Русе край Щръклево.

Пълна информация
Съобщение

Обработка на зелени площи с техника за наземно пръскане срещу бълхи и кърлежи

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 25.05.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 25.05.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

Инвестиционно предложение ЕКОН-91

Пълна информация
Спри горските пожари!

Пази реколтата! Пази природата на България!

Пълна информация
Проведена заключителна пресконференция на тема:

Резултати от изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

Пълна информация
Съобщение

Относно: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Пълна информация