Новини

Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропровод

Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропровод

Пълна информация
20 броя нови футболни топки дарение от Преслав Петров от гр.Бяла в полза на децата трениращи футбол

Днес Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов получи 20 броя нови футболни топки дарение от Преслав Петров от гр.Бяла в полза на децата трениращи футбол. Преслав Петров е на 24 години от гр.Бяла. Спортната си кариера на футболист започва преди 11 години

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

Съобщение на Община Бяла На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за п

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 23.07.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 23.07.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

Относно: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла уведомява населението пребиваващо в квартал гара Бяла, че на 08 юли 2021 г. от 11.00 часа до 11.30 часа, ще се извърши тестване, чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територията на

Пълна информация