Новини

Обявление № 10-11-53 от 20.03.2023 г.

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Подробен устройствен план, Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и I

Пълна информация
Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Пълна информация
Съобщение

Относно: Планов ремонт на железния път на жп прелез км. 75+228 в междугарието Мо- руница - Бяла по 4-та жп линия.

Пълна информация
Публична дискусия относно планирането на социалните услуги

„Публична дискусия относно планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, финансирани частично или изцяло от държавния бюджет““

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.1 и ал.2, чл.152, ал.2 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 9 от 23.02.2023г. за обект: „Промяна предназначение и преустройство на сграда на ДГ „ПРОЛЕТ“ - ФИЛИАЛ

Пълна информация
Покана

Община Бяла има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония

Пълна информация
„Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или ча

Пълна информация
Заповед № РД 11-56 от 15.02.2023 г.

относно опазване и недопускане на търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

Пълна информация