с. Бистренци

 

 • (081262)414
 • Атанас Иванов Ленов - Кмет на кметство
 • с. Бистренци
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Босилковци

 

 • (08123)2263
 • Петър Илиянов Петров - Кмет на кметство
 • с. Босилковци
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Ботров

 

 • (081266)260
 • Дилек Ахмедова Феимова - Кмет на кметство
 • с. Ботров
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
гр. Бяла

 

 • 0817 72015
 • Димитър Крумов Славов - Кмет на кметство
 • byala.rs@byala.bg
 • гр. Бяла
 • Четвъртък 10:00ч – 12:00ч
с. Дряновец

 

 • (08125)2210
 • Тихомир Йорданов Йорданов - Кмет на кметство
 • с. Дряновец
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Копривец

 

 • (08125)2252
 • Милена Николаева Стефанова - Кмет на кметство
 • с. Копривец
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Лом Черковна

 

 • (08129)2239
 • Венета Ангелова Асенова - Кмет на кметство
 • с. Лом Черковна
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Пейчиново

 

 • (08123)2240
 • Иван Тодоров Иванов - Кмет на кметство
 • с. Пейчиново
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Полско Косово

 

 • (08128)2280
 • Добромир Димчев Добрев - Кмет на кметство
 • с. Полско Косово
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.
с. Стърмен

 

 • (081266)265
 • Нели Иванова Димова - Кмет на кметство
 • с. Стърмен
 • Стандартно работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.