Обяви

Обява за провеждане на конкурс за  войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за  войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ЗРД-190/07.02.2024г. на командира  на  Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, вб страната или в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС)  

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

 

         3. Срок за подаване на документите-08.03.2024г. , чрез структурите на ЦВО.

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

         5. Конкурса включва:

           -тест за проверка на общата култура;

           -изпит за определяне на физическата годност.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_sks-13.02.24.pdf

10.02.2024 07:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс завойници от Военните формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

     1. Със заповед № РД-83/06.02.2024г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура за обявяване на 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности  за войници във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 32040-Крумово-13 длъжности;      

      -За в.ф. 26450-София-6 длъжности;

      -За в.ф. 54270- Пловдив-2 длъжности;       

      -За в.ф. 44510-София-4 длъжности;

      -За в.ф. 28540- Труд-1длъжност;               

      -За в.ф. 38550-Локвата-1 длъжност;

      -За в.ф. 34820- Батак-3 длъжности;

      -За в.ф. 26030-Безмер-19 длъжности;

      -За в.ф.36160-Ст.Загора-5длъжности;

      -За в.ф. 52090-Д.Митрополия-6 длъжности;

      -За в.ф. 26810-Поповица- 9 длъжност;

      -За в.ф. 26600-Батово-3 длъжности;

      - За в.ф. 34630-Божурище-15 длъжности;

      -За в.ф. 28770-Балчик-10 длъжности;

      -За в.ф. 54320-Божурище -7 длъжност;

      -За в.ф. 26450-Кичево-1 длъжност;

      -За в.ф. 24980-Божурище -9 длъжности;

      -За в.ф. 36780-Шабла-3 длъжности;

      -За в.ф. 32610-Банкя-17 длъжности;

      -За в.ф. 26720-Черноморец-4 длъжности;

      -За в.ф. 34420-Костинброд-10 длъжности;

      -За в.ф. 42130-Боровец-2 длъжности;

      -За в.ф. 42520-Щръклево-3 длъжности;

      -За в.ф. 24900-София-3 длъжности.

    2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

    3. Срок за подаване на документите-22.03.2024

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-09.02.24.pdf

06.02.2024 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за приемане на срочна служба в доброволния резерв

         1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024г. на министъра на отбраната са обявени 250  (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на следните длъжности:

              1.1. Младши специалист в НВУ „Васил Левски” -90 места;

              1.2. Младши специалист  по артилерия и противовъздушна отбрана-Факултет по „Артилерия ,ПВО и КИС-гр. Шумен- 60 места;

              1.3. Младши изпълнител-военно формирование 22 160-Плевен-100 места.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат  най- малко основно образование,  да не са по възрастни от 40 години, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство, да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

         3. Срочната служба в доброволния резерв да започне на 10.09.2024г. Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. И включва последователно минаване на следните етапи: начална военна подготовка, специална военна подготовка  и изпълнение на задачи в състава на военно формирование. За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статут на военнослужещи, получават основно месечно възнаграждение, имат осигурено настаняване

         4. Срок за подаване на документите-до 30.04.2024г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-117-2024.pdf

02.02.2024 11:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили

гражданско висше училище в страната или в чужбина

в Командване за логистична поддръжка

 

1. Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 3(три) длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 48960-София от състава на Командване за логистична поддръжка.

         2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-29.03.2024

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_klp-31.01.24.pdf

09.01.2024 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-11/08.01.2024г. на командира  на Командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности  за матроси(войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 56080-Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 28580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 38920- Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 22580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 28430-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 38010-Варна- 1 длъжност;

      - За в.ф. 26800-Варна-4 длъжности;

      -За в.ф. 54830-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 34410-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 32300-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 18360-Бургас-5 длъжности;

      -За в.ф. 22480-Бургас-1 длъжност;

      -За в.ф. 24830-Бургас-1 длъжност.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

         3. Срок за подаване на документите-09.02.2024

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava-vms-15.02.24.pdf

08.01.2024 11:15

Обява

Изтегли тук

 

19.12.2023 03:09

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 15 (петнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба. Изключение се допуска само за кандидатите, изпълнявали военна служба, които кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 (десет) години след освобождаване от военна служба, не са освободени по дисциплинарен ред и към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

        4. Конкурсът ще се проведе по график от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А и включва:

         - тест за проверка на общата култура;

         - изпит за определяне на физическата годност;

         - събеседване.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_kipko-19.09.23.pdf

 

16.10.2023 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти в представителните духови оркестрина Сухопътни войски, Военновъздушните сили на Националната гвардейска част с кандидати за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-771/12.09.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 19 (деветнадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в представителните духови оркестри на:

          -Сухопътни войски-във в.ф. 42 830-София, в.ф. 24 150-Стара Загора, в.ф. 34 750-Карлово и в.ф. 22 220-Сливен;

          -Военновъздушните сили-във в.ф. 28 000-Граф Игнатиево;

          -Националната гвардейска част във в.ф. 54 800-София.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 50 години за упражнилите право на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред.

        3. Срок за подаване на документите-09.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/orkestri_05.10.23.pdf

 

16.10.2023 14:50