СЪОБЩЕНИЕ

23.06.2022 г. Отдел БТГРН Община Бяла, обл.Русе