Съобщения

Заповед № РД 11-395 от 03.11.2020 г.

Обявява 04, 05 и 06 ноември 2020 г. включително за неучебни за НУ "П. Р. Славейков" гр. Бяла

Пълна информация
Заповед № РД 11-379 от 28.10.2020 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на горска и земеделска техника

Пълна информация
Мерки за предотвратяване възникването на пожари през есенно–зимен отоплителен сезон 2020/ 2021 година

С цел предотвратяване възникването на пожари през есенно-зимния сезон от гражданите е необходимо е да се спазват следните правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди:

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 16.10.2020 г.

Пълна информация
Встъпителна пресконференция

Пълна информация
Прессъобщение ОПОС

Пълна информация
Проект №DIR-5112122-8-76

Пълна информация