Новини

Обява

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на 1 (една)вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, за приемане на военна служба на л

Пълна информация
Заповед № РД 11-73 от 17.03.2021 г.

Преустановяване присъствения образователен процес за периода от 18.03.21 г. и 19.03.21 г. включително за училищата

Пълна информация
Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с т. 3 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Пълна информация
Заповед № РД 11-53 от 01.03.2021 г.

условията и реда за провеждане на предизборна кампания

Пълна информация
Заповед № РД 11-65 от 14.03.2021 г.

Преустановяване присъствения образователен процес за периода от 15.03.21 г. до 31.03.21 г. включително за ДГ "Пролет", ДГ "Стадиона" и техните филиали

Пълна информация
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла информира, че започва процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децатa

Пълна информация
Прессъобщение

Във връзка със 144-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 143-та годишнина от Освобождението на България от османско иго, както и наложилата се традиция на признателното население от града за отбелязване на тези събития, Община Бяла организира търж

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.02.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.02.2021 г.

Пълна информация