Новини

Обявление № 08-00-143

Одобрен ПУП-ИПЗ

Пълна информация
Проект ЮУПО

Правила и нормативи за прилагане

Пълна информация
Съобщение

Относно заповед № РД 01-604 от 13.10.2020 г.

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 16.10.2020 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение по чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от Закона за водите

Пълна информация
Покана

Покана за обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 2021-2027 г.

Пълна информация
План за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 2021-2027 г. за обществено обсъждане

План за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 2021-2027 г. за обществено обсъждане

Пълна информация
Община Бяла започна изпълнението на проект за рекултивация на старото депо за отпадъци

Проектът е на обща стойност 1 438 300,66 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 1 222 555,56 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (с 215 745,10 лв.).

Пълна информация