Новини

Обявление № 08-00-125

Изработен проект за ПУП-ИПЗ

Пълна информация
Покана

Премиерата на документалния филм „Ангелът на милосърдието” на 19 септември

Пълна информация
Обява

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от дъ

Пълна информация
Обява

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от дъ

Пълна информация
Съобщение

Относно проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“

Пълна информация
Съобщение

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Пълна информация
Съобщение

Относно проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе"

Пълна информация
Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването

Пълна информация