"Системи за рециклиране на биоразградими отпадъци"

 

Ученици от X и XI клас на Средно училище "Панайот Волов" - Бяла като настоящи стажанти в Общинска администрация, се включиха в презентация и дискусия на тема "Системи за рециклиране на биоразградими отпадъци".

Срещата беше във връзка с подготовката на проект по процедура BG16FFPR002-2.003 – „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, фиксиран по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

В презентацията си консултантите от "Магистериум" ООД обясниха процеса на компостиране и представиха видовете техника и съоръжения за обслужване на компостиращи системи.

Г-жа Татяна Коцева, директор на ОП „Регионално депо - Бяла", маркира основните принципи и ползи от разделното събиране на отпадъци, в т.ч. храни/зелени отпадъци. Предприятието осъществява първично третиране (чрез открито площадково компостиране) на разделно събраните биоразградими отпадъци от територията на общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака. Предвижда се надграждане на компостиращата система.

Г-н Милен Крушков, управител на ОП "Комунални дейности и услуги", разказа малко повече за приложението на компоста и начините, по които едно домакинство може да го получи и използва в бита си.

Имайки предвид, че учениците се обучават в икономически паралелки, г-жа Даниела Пашкунова, началник отдел "Общинска собственост", насочи вниманието им към икономическия ефект от разделното събиране на отпадъци и тяхното оптимално рециклиранe:

Линк към онлайн анкетата по тази тема: ТУК