Обява

 

ОБЯВА

За 1 (една) вакантна длъжност за експерт в офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово

  • Изисквания: Минимална образователна степен: Бакалавър

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря  за организирането и воденето на военния отчет на гражданите и техниката в офиса за военен отчет в общини Две могили и Боровоотчета на ресурсите от резерва и запаса за мирно и военно време. Планира, организира и провежда мероприятия по подготовката и провеждането на мобилизацията в общината. Осъществява взаимодействие с общинската администрация, военно родолюбиви съюзи и организации и други териториални органи. Административно обслужване на граждани. Длъжността изисква при изпълнение на служебното задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

Преминат курс „Начална военна подготовка при равни други условия е предимство.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) ипрограми за работа с база данни.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 1200 - 1380 лв.

Място за изпълнение на длъжността:

офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово.

 

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие I степен – Русе на адрес:

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

За допълнителна информация:

- майор Мариета Христова - 082/83-48-17

 Електронна поща: vo-ruse@comd.bgкакто и чрез Система за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие І степен – Русе.

 

 

 

13.06.2024 10:30