Обявление

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.3, т.4 от ЗУТ, съгласно параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 954 от 24.07.2023 г. за обект: 

„Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт". 

Подобект: Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе. 

Етап 5: Област Русе 

 

Изтегли обявлението тук

 

10.08.2023 19:20