Съобщение

ОБУЧЕНИЕ СИК Бяла

На 28.03.2023 г от 11.00 часа в НЧ „Трудолюбие 1884“ в гр.Бяла, с адрес пл. Екзарх Йосиф I № 9 ще се проведе обучение на СИК Бяла.

РИК Русе кани председателите, заместник-председателите и секретарите, а при невъзможност за тяхното явяване, и членове на СИК да присъстват на обучението.

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Видеоизлъчване

Обучителен клип за видеоизлъчване от СИК

Инструкции за видеоизлъчването в предизборния ден

Инструкции за видеоизлъчването в изборния ден

Образци на СИК протокол с възможност за проверка и контрол 

Електронен образец на СИК протокол - гласуване само с хартиена бюлетина

Електронен образец на СИК протокол - гласуване с машина и хартиена бюлетина

Методически указания за СИК