„Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“

„Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“

 

Дата на публикуване: 17.02.2023 г.

 

 

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализ).

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво. Срокът за обсъждането на предложението е 30 дни.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги се публикува Анализ на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината - раздел „Новини“, съобщение „Планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“ за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се подават писмено до Кмета на Община Бяла или на ел. поща: byala.rs@byala.bg

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :

 

  1.  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  

  2.  Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво 

  3.  Приложение №1 към Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво