„Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

Проект: „Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“

 

Договор: BG05SFPR002-2.001-0137

 

Бенефициент: Община Бяла, област Русе


 

     Община Бяла подписа Административен Договор с Министерство на труда и социалната политика, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”


 


 

Документи:

1.  Прессъобщение;

2. Плакат;

3. Обявление за прием на персонал;

3.1 Заявление прием персонал Грижа в дома;

3.2. Автобиография прием персонал Грижа в дома;

3.3. Декларация за истинност Грижа в дома;

3.4. Декларация лични данни Грижа в дома;

4. Обявление прием потребители;

4.1. Приложение 1 потребители Грижа в дома;

4.2. Приложение 2 потребители Грижа в дома;

4.3. Приложение 3 потребители Грижа в дома