Покана

Покана за обществено обсъждане на предложение за промяна в параметрите на поет дългосрочен общински дълг от Община Бяла

 

 

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал.1-4 от Наредбата за условията и реда на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг Кметът на Община Бяла отправя настоящата покана до местната общност за участие в обществено обсъждане на предложение за промяна в параметрите на съществуващ дългосрочен общински дълг по Договор за инвестиционен кредит от 16.09.2020 г., сключен между „Банка ДСК“ АД (Кредитор), „РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” АД (Кредитор) и ОБЩИНА БЯЛА (Кредитополучател), което ще се проведе на 01.10.2022 г. от 09:00 ч. в зала на Общинска администрация Бяла- гр. Бяла, обл. Русе, пл. “Екзарх Йосиф I” № 1.

 

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

  1. Покана 23.09.2022 г.