Обявление

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАЛАВЯНЕ, КАСТРАЦИЯ, МАРКИРАНЕ, ВАКСИНАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТА НА ОБРАБОТЕНИТЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 

 

04.08.2022 16:03