Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. ще се проведат технически прегледи на земеделската и горска техника от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе, както следва:

 

Гр. Бяла – 22.02.2022 г., от 10.30-16.00 часа, Катарае;
 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла, Област Русе