Обява - Офис за военен отчет-Община Бяла

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 3(три) вакантни длъжности. 2(две) за офицери във военно формирование 24900-София и 1 (една) длъжност за старшина във военно формирование 34630-Божурище от състава на Военновъздушните сили, на лица изпълнявали военна служба.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.

      Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-13.09.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3tri-vakantni-dlzhnosti-vv-voennovzdushnite-sili-za-priemane-na-voenna-sluzhba

 

12.08.2021 11:55