Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Оперативен щаб на Община Бяла за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 уведомява обществеността, че към 17.08.2021 г. на територията на общината са карантинирани общо 90 лица, 65 лица са диагностицирани с коронавирусна инфекция, от които на домашно лечение са 47 и хоспитализирани 18. Тези данни отчита Информационната система Регистър на поставените под карантина лица COVID-19.

Оперативният щаб на свое заседание от 16.08.2021 г. одобри предложения и съставен график по време на заседанието за изпращане на Мобилен ваксинационен кабинет от състава на МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД гр. Бяла във всички населени места от състава на общината през следващите две седмици, като за периода от 17.08.2021 г. до 20.08.2021 г, графикът е както следва:

 

Населено място

Дата

Час

1

гр.Бяла, кв.Освобождение

17.08.2021 г.

от 10.00 до 12.00

2

с.Босилковци

18.08.2021 г.

от 09.00 до 10.30

3

с.Пейчиново

18.08.2021 г.

от 11.00 до 12.30

4

с.Полско Косово

18.08.2021 г.

от 14.00 до 15.30

5

гр.Бяла, кв. гара Бяла

18.08.2021 г.

от 16.00 до 18.00

6

гр.Бяла, център

19.08.2021 г.

от 09.00 до 13.00

7

с.Стърмен

19.08.2021 г.

от 15.00 до 16.30

8

с.Ботров

19.08.2021 г.

от 17.00 до 18.30

9

с.Лом Черковна

20.08.2021 г.

от 09.00 до 10.30

10

с.Копривец

20.08.2021 г.

от 11.00 до 12.30

11

с.Дряновец

20.08.2021 г.

от 13.00 до 14.30

12

с.Бистренци

20.08.2021 г.

от 15.00 до 16.30

 

УВАЖАЕМИ ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА,

 

ЗА БОРБАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА ОТ НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ И КЪМ МОМЕНТА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ СПАЗВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ, ДИСЦИПЛИНА И СТРИКТНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

 

НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ ПО ГРУПИ И СПАЗВАЙТЕ ОБЯВЕНИТЕ МЕРКИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ЗДРАВИ ВИЕ И ВАШИТЕ БЛИЗКИ!