Съобщение

Община Бяла уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе на територията на гр. Бяла и Гара Бяла. Дезинсекцията е предвидено да се проведе на 16.07.2021г. между 20:30 ч. – 23:30 ч.

Обработките ще се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден.

 

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

 

 

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Даниела Пашкунова- тел.  0817/723 86, вътр.25.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ                                                     

Кмет на Община Бяла                                              

област Русе