Съобщение

 

Община Бяла уведомява населението пребиваващо в квартал гара Бяла, че на 08 юли 2021 г. от 11.00 часа до 11.30 часа, ще се извърши тестване, чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територията на складовете собственост на «Булмаркет ДМ» ЕООД, гр.Бяла, ул. Васил Априлов №  43.

 

Умоляваме гражданите да запазят спокойствие, както и да не предприемат действия създаващи стресови ситуации сред деца, ученици и възрастни хора. 


 

06.07.2021 г.