Заповед № РД 11-73 от 17.03.2021 г.

 

Преустановяване присъствения образователен процес за периода от 18.03.21 г. и 19.03.21 г. включително за училищата на територията на Община Бяла.