Обява - вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на  вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

      Кандидатите за вакантните длъжности, следва да подадат до 26.02.2021г. лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие. Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-48._29.01.21.pdf