Покана

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОБЩИНА БЯЛА,

ОБЛАСТ РУСЕ

 

ПОКАНА

 

за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г.

на Община Бяла

 

Уважаеми жители на Община Бяла,

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г. на Община Бяла, област Русе.

Материали за проекта на Бюджет на Община Бяла за 2021 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината - www.byala.bg.

Канят се граждани, представители на неправителствени организации и всички заинтересовани страни за участие в обсъждането.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2021 година могат да се представят в деловодството на общината на адрес: гр.Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1 и на електронен адрес: byala.rs@byala.bg .

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.02.2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа в читалище „Трудолюбие-1884“, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 9.

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да спазват дистанция от 1,5 метра.

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

03.02.2021 г.