Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе” за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването й на интернет страницата на община Бяла, могат да предоставят в сградата на Община Бяла в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: byala.rs@byala.bg становища и предложения по проекта. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК : 1. Мотиви с проект– 18.03.2019 г. Сподели