Музеи и читалища

Читалищата в община Бяла са:

  • НЧ “Трудолюбие 1884”- гр. Бяла

  • НЧ “Пробуда 1927” – с. Бистренци

  • НЧ “Просвета 1919” – с. Босилковци

  • НЧ “Пробуда 1928” – с. Ботров

  • НЧ “Пробуда 1927” – с. Дряновец

  • НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1922” – с. Копривец

  • НЧ “Н.Й.Вапцаров 1908” – с. Лом Черковна

  • НЧ “Съгласие 1918” – с. Пейчиново

  • НЧ “Развитие 1899” – с. Полско Косово

  • НЧ “Развитие 1927” – с. Стърме.

Исторически музей 

Експозицията отразява събития, свързани с Освободителната руско-турска война от 1877-78г. Сградата, в която се помещава, е дело на български майстори и носи изцяло чертите на възрожденската ни архитектура.

Двуетажната сграда с 12 стаи е функционирала като турско жилище, в което в края на османското владичество е живял Мехмед бей, управител на Бяла. По време на руско-турската война в нея се е помещавала главната императорска квартира. Тук са живели руският император Александър II, военният министър Димитрий Милютин, граф Н. Игнатиев, художникът Павел Ковалевски, великият княз Ал. Александрович и други военни и граждански дейци. В тази къща са проведени два военни съвета, чийто решения имат решаващо значение за цялостния ход на войната. На един от тях присъства ген.Гурко заедно с бъдещия български княз Батенберг.

След освобождението сградата е ремонтирана и превърната в музей с каменна ограда в стил на средновековно укрепление. В обширния парк на къщата-музей се влиза през тежка стоманена врата, украсена с бойни брадвички, саби, щикове и дула на оръдия. В двора могат да се видят оригинални оръдия, а в изградения павилион имат 5 десетцевни картечници система "Нобел". Под навес са изложени: снаряди, зарядни ракли, заградни мини "Херц", част от понтонния мост, по който руските войски са преминали р. Дунав при Свищов. Моделите на катерите "Мина" и "Цесаревич", оригиналните шестови и буксирни мини , пушки, саби, пистолети, кавалерийски пики, седла, раници и униформи са изключително ценни.