Съобщение жребий МДТ 2016 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бяла, област Русе, съобщава, че на 12.05.2015 г. (четвъртък) от09:30 часа пред сградата на Центъра за услуги и информация на гражданите  на Община Бяла ще се проведе публичен жребий за определяне на печелившите лица на осигурените предметни награди- 5 броя, измежду физическите лица, заплатили в срока от 01.02.2016 г. до 03.05.2016 г. всички данъци и такси, дължими към Община Бяла (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци). Предметните награди са: 1 брой телевизор LG модел 42 LF561V; 1 брой телевизор LG модел 32LF510B; 2 броя таблети LENOVO; 1 брой таблет HUAWEI. Печелившите участници ще бъдат определени чрез публичен жребий от комисия, назначена от Кмета на Община Бяла, в присъствието на НОТАРИУС САШЕНКА КОНСТАНТИНОВА измежду всички физически лица, заплатили в срока от 01.02.2016 г. до 03.05.2016 г. всички, посочени по-горе данъци и такси. Сподели