Прессъобщение

 

Във връзка с полученият на 08.11.2016 г. сигнал от репортери от Нова телевизия и твърдения наБТВ относно намерени “бюлетини и изборни книжа от референдумa, които не са предадени в Районната избирателна комисия (РИК) в Община Бяла ”, даваме настоящото прессъобщение: Община Бяла, област Русе уведомява обществеността, че във връзка с подаден от Кмета на Община Бяла сигнал до Районна прокуратура гр.Бяла е образувана преписка № 1034/2016 г. С Постановление от 11.11.2016 г. Районна прокуратура гр.Бяла ОТКАЗВА да образува досъдебно наказателно производство и прекратява преписка № 1034/2016 по описа на БРП, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер. ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе 11.11.2016 г. Сподели