Съобщения

Честита нова година!

Нека да е здрава, благодатна и мирна!

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Пълна информация
Съобщеное

до всички пчелари и земеделски стопани

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла възнамерява да подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /

Пълна информация

3D мапинг шоу

По повод настъпващите празници, Община Бяла организира за първи път 3D мапинг светлинно шоу

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 09.12.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 09.12.2020 г.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 19.11.2020 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО Г-ЖА ИВАНКА ЕЛОНКОВА АНГЕЛОВА ОБЛАСТ РУСЕ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 31 СЕЛО ОБРЕТЕНИК

Пълна информация