Съобщения

Обявление № 08-00-28 от 24.03.2021 г.

Обявление № 08-00-28 от 24.03.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Пълна информация
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла информира, че започва процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децатa

Пълна информация
Прессъобщение

Във връзка със 144-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 143-та годишнина от Освобождението на България от османско иго, както и наложилата се традиция на признателното население от града за отбелязване на тези събития, Община Бяла организира търж

Пълна информация
Указания

Прием на заявления за отпускане на кредит за закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно прозводство и при отглеждане на трайни насаждения, винени лозя и маслодайна роза през 2021 г.

Пълна информация
Честита нова година!

Нека да е здрава, благодатна и мирна!

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 21.12.2020 г.

Пълна информация