Съобщения

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Пълна информация
Съобщение

Пълна информация
Протокол № 1 от 18.02.2019 г.

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо БЯЛА“

Пълна информация
Протокол №2 по проект “ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В гр.БЯЛА,ОБЛ.РУСЕ”

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Пълна информация
Наредба № 3

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла

Пълна информация