Съобщения

Съобщение

за предстояща обработка срещу комари с наземна техника на 11.07.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен ПУП - ПП за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия. Възложител: „СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

до земеделските стопани на територията на Община Бяла

Пълна информация
Съобщение за одобрено задание

Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участък „Бяла-Велико Търново"

Пълна информация
Съобщение

пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

През последната седмица на м. септември 2023 г. в гр. Подгорица, Черна гора, по съвместната инициатива на Посолството на Република България в Черна гора и Търговската камара на Черна гора ще се проведе представяне на български храни и напитки. 

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: ЕТ "Камен Шишков"

Пълна информация
Съобщение

Относно по чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен

Пълна информация