Обяви

Обява

  Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед РД-198/18.02.2022г на командира на Съвместното командване на специалните операции, е разкрита процедура по обявяване на 30 вакантни длъжности във военно формирование 56130-гарнизон София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес до 28.03.2022 г. включително.

 

  Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

 

 

 

16.03.2022 03:36

Обява

  Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед РД-142/24.02.2022г на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура по обявяване на 169 вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес до 29.04.2022 г. включително.

 

  Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

 

 

 

16.03.2022 03:37

Обява

  Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед РД-118/24.02.2022г на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на 50 вакантни войнишки длъжности във военно формирование 54800-София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес до 21.04.2022 г. включително.

 

  Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

 

 

 

16.03.2022 03:37

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-74/08.03.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.03.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла

           

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

07603.149.139

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

0.383

60.00

22.98

200.00

07603.21.12

ПРИПЕКА           

 Нива         

 V 

19.998

60.00

1199.88

359.96

07603.38.16

ОСТРИЦА           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

9.116

60.00

546.96

200.00

07603.38.22

ОСТРИЦА           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

13.474

60.00

808.44

242.53

07603.41.61

КУРСОЙ            

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

20.277

60.00

1216.62

364.99

07603.43.17

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.552

60.00

273.12

200.00

07603.44.6

КЕРЕЗЛИКА          

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

1.102

60.00

66.12

200.00

07603.44.7

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.724

60.00

283.44

200.00

07603.44.8

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

5.119

60.00

307.14

200.00

07603.44.9

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

1.605

60.00

96.30

200.00

07603.44.10

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

2.091

60.00

125.46

200.00

07603.46.19

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.900

60.00

294.00

200.00

07603.46.20

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.962

60.00

297.72

200.00

07603.48.1

ВИТАНОВ ЯЛАК      

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

6.004

60.00

360.24

200.00

07603.48.33

ВИТАНОВ ЯЛАК       

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

3.346

60.00

200.76

200.00

07603.52.8

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.899

60.00

173.94

200.00

07603.52.9

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

5.599

60.00

335.94

200.00

07603.53.13

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

8.238

60.00

494.28

200.00

07603.54.26

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.999

60.00

179.94

200.00

07603.54.27

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

6.729

60.00

403.74

200.00

07603.64.9

КРУШОВЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.309

60.00

138.54

200.00

07603.68.19

КРУШОВЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

25.562

60.00

1533.72

460.12

07603.78.13

ДАЙВАЛА            

 Нива         

 III

3.502

60.00

210.12

200.00

07603.78.26

ДАЙВАЛА           

 Нива         

 III

25.155

60.00

1509.30

452.79

07603.89.27

ЕНИ БЕЛЕ          

 Нива         

 V 

0.007

60.00

0.42

200.00

07603.125.12

ЯЛИЯТА            

 Нива          

 III

11.997

60.00

719.82

215.95

07603.132.17

БЪЗКИТЕ           

 Нива         

 IV

10.000

60.00

600.00

200.00

07603.133.1

БЪЗКИТЕ           

 Нива         

 IV

13.102

60.00

786.12

235.84

07603.140.25

БОШНЕНЕТО         

Нива

 V 

4.100

60.00

246.00

200.00

07603.143.6

БОШНЕНЕТО         

 Нива         

 V 

6.571

60.00

394.26

200.00

07603.149.2

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

21.005

60.00

1260.30

378.09

07603.149.7

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.499

60.00

269.94

200.00

07603.149.11

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.422

60.00

265.32

200.00

07603.179.1

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

11.978

60.00

718.68

215.60

07603.179.9

ЛИПОВЛУКА         

 Нива          

 V 

11.400

60.00

684.00

205.20

07603.184.47

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

15.721

60.00

943.26

282.98

07603.184.49

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

6.684

60.00

401.04

200.00

07603.187.4

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

4.198

60.00

251.88

200.00

07603.188.34

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

3.002

60.00

180.12

200.00

 07603.190.1

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

7.200

60.00

432.00

200.00

07603.190.4

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

4.899

60.00

293.94

200.00

07603.190.33

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

6.001

60.00

360.06

200.00

07603.191.10

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

3.801

60.00

228.06

200.00

07603.199.28

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

3.649

60.00

218.94

200.00

07603.201.18

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

3.642

60.00

218.52

200.00

07603.201.19

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

9.435

60.00

566.10

200.00

07603.205.2

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

4.350

60.00

261.00

200.00

07603.205.33

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

0.910

60.00

54.60

200.00

07603.205.40

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

0.874

60.00

52.44

200.00

07603.205.46

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

0.998

60.00

59.88

200.00

07603.205.47

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

2.729

60.00

163.74

200.00

07603.205.65

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

4.750

60.00

285.00

200.00

07603.205.66

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

10.208

60.00

612.48

200.00

07603.206.1

БАНКА МАХАЛА      

 Нива         

 V 

2.639

60.00

158.34

200.00

07603.207.4

БАНКА МАХАЛА      

 Нива         

 V 

0.862

60.00

51.72

200.00

07603.212.6

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

2.209

60.00

132.54

200.00

07603.212.8

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

4.290

60.00

257.40

200.00

07603.212.12

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

0.882

60.00

52.92

200.00

07603.212.13

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

0.817

60.00

49.02

200.00

07603.212.15

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

0.776

60.00

46.56

200.00

07603.212.16

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

2.090

60.00

125.40

200.00

07603.213.5

ГРАДА             

 Нива         

 VII

1.611

60.00

96.66

200.00

07603.213.6

ГРАДА             

 Нива         

 VII

0.925

60.00

55.50

200.00

07603.214.7

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.473

60.00

88.38

200.00

07603.214.8

ГРАДА             

 Нива         

 V 

0.206

60.00

12.36

200.00

07603.214.9

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.617

60.00

97.02

200.00

07603.214.13

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.716

60.00

102.96

200.00

07603.214.14

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.341

60.00

80.46

200.00

07603.215.13

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.861

60.00

111.66

200.00

07603.233.5

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

1.001

60.00

60.06

200.00

07603.234.9

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

1.085

60.00

65.10

200.00

07603.234.11

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

0.488

60.00

29.28

200.00

07603.243.6

ТРЪНКАТА          

 Нива         

 V 

11.335

60.00

680.10

204.03

07603.252.25

ДАЙВАЛА           

 Нива         

 III

6.999

60.00

419.94

200.00

07603.252.28

ДАЙВАЛА           

 Нива         

 III

22.102

60.00

1326.12

397.84

07603.253.11

ДАЙВАЛА           

 Нива         

 III

3.603

60.00

216.18

200.00

07603.265.4

ТРЪНКАТА          

 Нива         

 V 

12.765

60.00

765.90

229.77

07603.266.2

НАПОЯ             

 Нива         

 III

47.285

60.00

2837.10

851.13

07603.902.63

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.748

60.00

44.88

200.00

07603.902.90

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.287

60.00

77.22

200.00

07603.902.161

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.724

60.00

43.44

200.00

07603.902.191

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.036

60.00

62.16

200.00

07603.902.193

МЕШЕЛИКА           

 Нива         

 V 

1.092

60.00

65.52

200.00

07603.902.197

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.260

60.00

15.60

200.00

07603.902.316

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.498

60.00

29.88

200.00

07603.902.351

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.472

60.00

28.32

200.00

07603.902.423

ВИТАНОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.058

60.00

63.48

200.00

07603.902.428

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.033

60.00

61.98

200.00

07603.902.501

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.543

60.00

32.58

200.00

07603.902.502

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.302

60.00

78.12

200.00

07603.902.531

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.142

60.00

68.52

200.00

07603.902.550

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.766

60.00

45.96

200.00

07603.902.553

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.224

60.00

73.44

200.00

07603.902.568

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.128

60.00

67.68

200.00

07603.902.595

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.896

60.00

53.76

200.00

07603.902.596

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.023

60.00

61.38

200.00

07603.902.616

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.488

60.00

29.28

200.00

07603.902.617

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.515

60.00

30.90

200.00

07603.902.621

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

0.783

60.00

46.98

200.00

07603.902.623

МЕШЕЛИКА          

 Нива         

 V 

1.123

60.00

67.38

200.00

07603.903.4

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

3.097

60.00

185.82

200.00

07603.903.25

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.880

60.00

52.80

200.00

07603.903.30

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.029

60.00

61.74

200.00

07603.903.35

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.733

60.00

43.98

200.00

07603.903.37

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива          

 V 

0.905

60.00

54.30

200.00

07603.903.41

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.904

60.00

54.24

200.00

07603.903.62

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.008

60.00

60.48

200.00

07603.903.64

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.983

60.00

58.98

200.00

07603.903.72

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.238

60.00

74.28

200.00

07603.903.107

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.407

60.00

84.42

200.00

07603.903.110

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.827

60.00

49.62

200.00

07603.903.119

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.937

60.00

56.22

200.00

07603.903.120

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.024

60.00

61.44

200.00

07603.903.123

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.992

60.00

59.52

200.00

07603.903.129

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.020

60.00

61.20

200.00

07603.903.133

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.969

60.00

58.14

200.00

07603.903.135

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.220

60.00

73.20

200.00

07603.903.136

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.023

60.00

61.38

200.00

07603.903.141

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.622

60.00

37.32

200.00

07603.903.142

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.551

60.00

33.06

200.00

07603.903.177

СИНАБОВ ЯЛАК       

 Нива         

 V 

3.571

60.00

214.26

200.00

07603.906.5

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

2.740

60.00

164.40

200.00

07603.906.243

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

0.793

60.00

47.58

200.00

07603.906.244

ДРАКИТЕ           

 Нива          

 VI

0.993

60.00

59.58

200.00

07603.906.409

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

0.335

60.00

20.10

200.00

07603.907.94

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

0.889

60.00

53.34

200.00

07603.907.121

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.308

60.00

78.48

200.00

07603.907.192

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

0.934

60.00

56.04

200.00

07603.907.205

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.269

60.00

76.14

200.00

07603.907.227

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

2.323

60.00

139.38

200.00

07603.907.256

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.015

60.00

60.90

200.00

07603.908.14

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

1.160

60.00

69.60

200.00

 

 

 

 

566.212

 

33995.70

 

Землище с. Бистренци

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

04162.26.28

ВАРДАШЛЪКА        

 Нива         

 III

3.426

60.00

205.56

200.00

04162.27.1

ПУНАРДЖИКА        

Изоставена нива

VII

6.245

60.00

374.70

200.00

04162.51.1

ДОЛНИ ЛОЗЯ         

Изоставена нива

VII

13.106

60.00

786.36

235.91

04162.55.1

ДО ЛОЗЯТА         

Изоставена нива

VII

7.034

60.00

422.04

200.00

04162.62.3

САРА БАИР         

Изоставена нива

III

16.851

60.00

1011.06

303.32

04162.64.11

КЪРЧА             

 Нива          

 III

7.500

60.00

450.00

200.00

04162.65.1

СУХЕНДЕН          

Изоставена нива

VII

4.131

60.00

247.86

200.00

 04162.66.31

КОТАНА            

 Нива         

 III

2.500

60.00

150.00

200.00

04162.67.15

ДУРДУКЛИ          

 Нива         

 V 

9.000

60.00

540.00

200.00

04162.69.1

САКАРДЖАТА        

Изоставена нива

1.052

60.00

63.12

200.00

04162.72.1

ЧАТАЛ ДЕРЕ        

Изоставена нива

11.635

60.00

698.10

209.43

04162.73.41

САРА БАИР         

 Нива         

 III

9.640

60.00

578.40

200.00

04162.76.1

ЧАТАЛ ДЕРЕ        

Изоставена нива

8.386

60.00

503.16

200.00

04162.78.6

МЕНГЕНЕ           

 Нива         

 V 

13.201

60.00

792.06

237.62

04162.80.6

КОПРИВСКИ ПЪТ     

 Нива         

 III

13.780

60.00

826.80

248.04

04162.80.15

КОПРИВСКИ ПЪТ     

 Нива         

 III

1.697

60.00

101.82

200.00

04162.82.2

КЪРЧА             

 Нива         

 III

5.031

60.00

301.86

200.00

04162.84.1

ДО СЕЛО           

Изоставена нива

III

16.489

60.00

989.34

296.80

04162.84.2

ДО СЕЛО           

Изоставена нива

III

27.173

60.00

1630.38

489.11

04162.87.4

ТИФЧЕВА ГОРА      

Изоставена нива

III

7.315

60.00

438.90

200.00

04162.91.1

КОРИЯТА           

 Нива         

 IV

1.292

60.00

77.52

200.00

04162.93.49

ЯЛИЯТА            

 Нива         

 III

1.610

60.00

96.60

200.00

04162.103.9

ДЮЗАЕКА           

 Нива         

 III

1.515

60.00

90.90

200.00

04162.105.16

СРЕДНА ГОРА       

 Нива         

 III

7.500

60.00

450.00

200.00

04162.107.34

КЕНЕЗ ДЕРЕ        

 Нива         

 III

1.301

60.00

78.06

200.00

04162.108.24

ДЕДЕ ПУНАР        

 Нива         

 III

7.789

60.00

467.34

200.00

04162.125.26

УЗУНПАРА          

 Нива         

 III

1.285

60.00

77.10

200.00

04162.127.33

УЗУНПАРА          

 Нива         

 III

15.500

60.00

930.00

279.00

04162.127.59

УЗУНПАРА          

 Нива         

 III

0.888

60.00

53.28

200.00

04162.129.2

ПУНАРДЖИКА        

Изоставена нива

9.000

60.00

540.00

200.00

04162.129.3

ПУНАРДЖИКА        

Изоставена нива

2.605

60.00

156.30

200.00

04162.143.1

ЯЛИЯТА             

Изоставена нива

III

19.947

60.00

1196.82

359.05

04162.156.1

ЯЛИЯТА            

 Нива         

 III

3.320

60.00

199.20

200.00

 

 

 

 

188.951

 

15524.64

 

Землище с. Лом Черковна

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

05133.38.195

КАВАКА            

Неизползвана нива (угар, орница)

II

6.031

60.00

361.86

200.00

 05133.6.32

АЙДАРЛЪКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

4.100

60.00

246.00

200.00

05133.6.35

АЙДАРЛЪКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

3.000

60.00

180.00

200.00

 05133.8.66

КОВАНЛЪК СЪРТА    

 Нива         

 X 

2.001

60.00

120.06

200.00

05133.11.12

ПЕТРАНЕЦ          

 Нива         

 X 

4.945

60.00

296.70

200.00

05133.14.1

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.723

60.00

103.38

200.00

05133.14.7

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.967

60.00

118.02

200.00

05133.14.9

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.282

60.00

16.92

200.00

05133.14.12

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X  

0.517

60.00

31.02

200.00

05133.14.13

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.579

60.00

34.74

200.00

05133.14.16

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.052

60.00

63.12

200.00

05133.14.17

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.658

60.00

39.48

200.00

05133.14.18

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.992

60.00

59.52

200.00

05133.14.19

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

3.184

60.00

191.04

200.00

05133.14.34

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Лозе         

 X 

0.415

60.00

24.90

200.00

05133.14.37

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.683

60.00

40.98

200.00

05133.14.38

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.657

60.00

39.42

200.00

05133.14.39

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.289

60.00

17.34

200.00

05133.14.46

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ      

 Нива         

 X 

0.392

60.00

23.52

200.00

05133.14.61

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.818

60.00

49.08

200.00

05133.14.62

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.697

60.00

41.82

200.00

05133.14.63

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.962

60.00

57.72

200.00

05133.14.68

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.695

60.00

41.70

200.00

05133.14.69

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.322

60.00

19.32

200.00

05133.14.70

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.521

60.00

31.26

200.00

 05133.14.71

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.541

60.00

32.46

200.00

05133.14.72

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.579

60.00

34.74

200.00

05133.14.73

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

41.018

60.00

2461.08

738.32

05133.15.17

ДОУРУКА           

 Нива         

 X 

32.130

60.00

1927.80

578.34

05133.16.9

УЗУН БЮЛЮК        

Неизползвана нива (угар, орница)

3.052

60.00

183.12

200.00

05133.16.21

УЗУН БЮЛЮК        

Неизползвана нива (угар, орница)

5.040

60.00

302.40

200.00

 05133.30.23

ЧАИРСКА ПЪТЕКА    

 Нива         

 V 

7.560

60.00

453.60

200.00

05133.60.9

БОАЗА             

 Нива         

 X 

3.705

60.00

222.30

200.00

05133.60.22

БОАЗА             

 Нива         

 X 

7.067

60.00

424.02

200.00

05133.61.9

БОАЗА             

 Нива         

 X 

6.202

60.00

372.12

200.00

05133.72.3

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

9.953

60.00

597.18

200.00

05133.74.6

ДОЛЕН КОВАНЛЪК    

 Нива         

 II

10.230

60.00

613.80

200.00

05133.78.11

ЧУКАТА            

 Нива         

 X 

1.000

60.00

60.00

200.00

05133.84.12

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.581

60.00

34.86

200.00

05133.84.20

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.180

60.00

10.80

200.00

05133.84.22

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.087

60.00

65.22

200.00

05133.84.23

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.459

60.00

27.54

200.00

05133.84.27

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.639

60.00

38.34

200.00

05133.84.28

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива          

 X 

0.828

60.00

49.68

200.00

05133.86.25

ПЕТРАНЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

4.203

60.00

252.18

200.00

05133.87.15

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

8.560

60.00

513.60

200.00

05133.88.15

БОЗАЛЪЦИТЕ         

Неизползвана нива (угар, орница)

3.007

60.00

180.42

200.00

05133.88.21

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

7.428

60.00

445.68

200.00

05133.93.2

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.224

60.00

73.44

200.00

05133.93.3

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.619

60.00

37.14

200.00

05133.93.8

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.476

60.00

28.56

200.00

05133.93.9

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.221

60.00

73.26

200.00

05133.93.12

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Лозе         

 X 

0.565

60.00

33.90

200.00

05133.93.14

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.646

60.00

38.76

200.00

05133.93.15

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.341

60.00

20.46

200.00

05133.93.16

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.436

60.00

26.16

200.00

05133.93.17

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.777

60.00

46.62

200.00

05133.93.18

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.806

60.00

108.36

200.00

05133.93.20

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

2.638

60.00

158.28

200.00

05133.93.21

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Лозе         

 X 

0.858

60.00

51.48

200.00

05133.100.26

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

11.033

60.00

661.98

200.00

05133.105.3

АШМАЛЪКА          

Неизползвана нива (угар, орница)

II

32.594

60.00

1955.64

586.69

05133.106.3

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

3.951

60.00

237.06

200.00

 

 

 

 

251.716

 

15102.96

 

Землище с. Босилковци

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

05743.36.10

ЛАХНАЛЪКА         

Нива

 V 

21.003

60.00

1260.18

378.05

05743.39.23

БОСТАНЛЪКА

Нива

IV

99.558

60.00

5973.48

1792.04

05743.43.1

ЧАУШЕНСКИ ПЪТ     

Изоставена орна земя

 V 

21.759

60.00

1305.54

391.66

05743.44.44

ЧАУШЕНСКИ ПЪТ     

Нива

IV

47.685

60.00

2861.10

858.33

05743.57.19

КАМБУРОВ КАЙНАК   

Нива

 V 

48.039

60.00

2882.34

864.70

05743.57.20

КАМБУРОВ КАЙНАК   

Нива

 V 

81.571

60.00

4894.26

1468.28

05743.74.38

Хаджи Ибрямова гора

Нива

 V 

185.596

72.50

13455.71

4036.71

05743.75.76

ДЕКАРИТЕ          

Нива

IV

34.403

60.00

2064.18

619.25

05743.94.1

ПАВЛЕНСКИ ПЪТ     

Нива

IV

95.106

60.00

5706.36

1711.91

05743.109.1

Чанта баши

Нива

IV

29.002

60.00

1740.12

522.04

05743.117.1

Лахналъка       

Нива

III

3.160

60.00

189.60

200.00

 05743.118.1

ДО СЕЛО           

Нива

IV

1.400

60.00

84.00

200.00

 

 

 

 

668.282

 

42416.87

 

Землище с. Ботров

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

05877.16.62

МОРУНИЦА          

Изоставена нива

VII

86.709

60.00

5202.54

1560.76

 05877.50.119

ВИШНАЛЪКА         

Нива

VI

0.795

60.00

47.70

200.00

05877.22.149

МАРЗАНА           

Нива

VI

0.104

60.00

6.24

200.00

05877.23.22

ДРЕНТА            

Нива

VI

4.037

60.00

242.22

200.00

05877.25.7

ВАКОВ СИНУР       

Нива

VI

12.380

60.00

742.80

222.84

05877.25.9

ВАКОВ СИНУР       

Нива

VI

4.910

60.00

294.60

200.00

05877.28.21

ВИШНАЛЪКА         

Нива

VI

0.298

60.00

17.88

200.00

05877.28.26

ВИШНАЛЪКА         

Нива

VI

8.603

60.00

516.18

200.00

05877.39.6

САРП ОРМАН        

Нива

VI

7.237

60.00

434.22

200.00

05877.4.35

МЕШЕЛИКА          

Нива

6.001

60.00

360.06

200.00

05877.41.5

САРП ОРМАН        

Нива

VI

0.608

60.00

36.48

200.00

05877.41.6

САРП ОРМАН        

Нива

VI

1.336

60.00

80.16

200.00

 

 

 

 

133.018

 

7981.08

 

Землище с. Дряновец

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

23916.10.22

КАМАТА            

 Нива         

 IV

1.838

60.00

110.28

200.00

 23916.10.23

КАМАТА            

 Нива         

 IV

4.120

60.00

247.20

200.00

23916.17.10

КАМАТА            

 Нива         

 IV

1.851

60.00

111.06

200.00

23916.19.18

ВЕХТИ ЛОЗЯ        

 Нива         

 III

1.255

60.00

75.30

200.00

 23916.20.19

СЪЕНЕ              

 Нива         

 III

0.964

60.00

57.84

200.00

23916.21.22

СЪЕНЕ             

 Нива         

 III

1.505

60.00

90.30

200.00

23916.29.4

КЕНЕЗА            

 Нива         

 III

1.941

60.00

116.46

200.00

23916.33.2

КОРТАРЛА          

 Нива         

 III

6.000

60.00

360.00

200.00

23916.33.3

КОРТАРЛА          

 Нива         

 III

9.396

60.00

563.76

200.00

23916.33.17

КОРТАРЛА          

 Нива         

 III

3.972

60.00

238.32

200.00

23916.35.17

КАВАКА            

 Нива         

 III

0.674

60.00

40.44

200.00

23916.38.25

КОРУ СЪРТ         

 Нива         

 V 

1.772

60.00

106.32

200.00

23916.45.16

ПОД КОРИЯТА       

 Нива         

 V 

2.223

60.00

133.38

200.00

23916.46.25

ПОД КОРИЯТА       

 Нива         

 V 

1.056

60.00

63.36

200.00

23916.47.10

ПОД КОРИЯТА       

 Нива         

 V 

9.101

60.00

546.06

200.00

23916.50.69

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

2.300

60.00

138.00

200.00

23916.50.84

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

5.547

60.00

332.82

200.00

23916.51.15

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

1.000

60.00

60.00

200.00

23916.51.20

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

2.300

60.00

138.00

200.00

23916.51.37

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

1.701

60.00

102.06

200.00

23916.52.9

ЧЕЛФА ДЕРЕ        

 Нива         

 V 

2.499

60.00

149.94

200.00

23916.54.5

МАЙГЕНЕ           

 Нива         

 IX

8.265

60.00

495.90

200.00

23916.58.4

ВИРАН ЧАИР        

 Нива         

 III

3.445

60.00

206.70

200.00

23916.65.15

ДАРБОАЗ           

 Нива         

 III

1.018

60.00

61.08

200.00

23916.66.2

ХАСАН ТАРЛА       

 Нива         

 III

0.583

60.00

34.98

200.00

23916.69.2

БАЙРАКЛАЧ         

 Нива         

 III

2.664

60.00

159.84

200.00

23916.70.100

ГОГОПАРАСА        

 Нива         

 V 

2.105

60.00

126.30

200.00

23916.71.9

ДЪЛБИНА           

 Нива         

 VII

2.998

60.00

179.88

200.00

23916.72.2

ДЪЛБИНА           

 Нива         

 VII

1.828

60.00

109.68

200.00

23916.76.33

ЕРИКЛИКЕНИ        

 Нива         

 III

2.801

60.00

168.06

200.00

23916.81.7

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.167

60.00

130.02

200.00

23916.81.8

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.520

60.00

91.20

200.00

23916.81.9

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.255

60.00

75.30

200.00

23916.81.10

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

3.671

60.00

220.26

200.00

23916.81.11

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.269

60.00

136.14

200.00

23916.81.12

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

5.791

60.00

347.46

200.00

23916.81.13

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.963

60.00

117.78

200.00

23916.81.14

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

0.573

60.00

34.38

200.00

23916.81.15

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.705

60.00

102.30

200.00

23916.81.16

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.131

60.00

127.86

200.00

23916.81.17

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.997

60.00

179.82

200.00

23916.81.19

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.242

60.00

74.52

200.00

23916.81.20

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.515

60.00

150.90

200.00

23916.81.21

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.062

60.00

63.72

200.00

23916.81.22

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.245

60.00

134.70

200.00

23916.81.23

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.591

60.00

95.46

200.00

23916.81.24

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.444

60.00

86.64

200.00

23916.81.25

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.711

60.00

162.66

200.00

23916.81.26

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.228

60.00

133.68

200.00

23916.81.27

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива          

 III

1.113

60.00

66.78

200.00

23916.81.28

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

5.577

60.00

334.62

200.00

23916.81.29

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

0.360

60.00

21.60

200.00

23916.81.31

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.124

60.00

67.44

200.00

23916.81.32

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

0.358

60.00

21.48

200.00

23916.81.33

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.695

60.00

101.70

200.00

23916.81.34

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.833

60.00

169.98

200.00

23916.86.1

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

2.296

60.00

137.76

200.00

23916.92.22

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

1.815

60.00

108.90

200.00

23916.93.7

ДОЛНИ НИВИ        

 Нива         

 III

0.950

60.00

57.00

200.00

23916.95.1

СЪРТА             

 Нива         

 V 

5.729

60.00

343.74

200.00

23916.95.9

СЪРТА             

 Нива         

 V 

3.477

60.00

208.62

200.00

23916.96.2

СЪРТА             

 Нива         

 V 

1.191

60.00

71.46

200.00

23916.97.1

СЪРТА             

 Нива         

 V 

23.000

60.00

1380.00

414.00

23916.97.10

СЪРТА             

 Нива         

 V 

2.382

60.00

142.92

200.00

23916.98.12

СЪРТА             

 Нива         

 V 

3.572

60.00

214.32

200.00

23916.99.3

СЪРТА             

 Нива         

 V 

10.001

60.00

600.06

200.00

23916.101.14

СЪРТА             

 Нива         

 V 

2.843

60.00

170.58

200.00

23916.103.9

ДУНИЦА            

 Нива         

 VII

1.704

60.00

102.24

200.00

23916.104.17

ДУНИЦА            

 Нива         

 VII

9.001

60.00

540.06

200.00

23916.105.20

Чакъл баир

 Нива         

 V 

0.034

60.00

2.04

200.00

23916.109.13

Памуклука

 Нива         

 VII

10.903

60.00

654.18

200.00

23916.111.25

СЕДИКЕНИ          

 Нива         

 V 

0.862

60.00

51.72

200.00

23916.117.1

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

4.248

60.00

254.88

200.00

23916.117.2

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

7.533

60.00

451.98

200.00

23916.117.3

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

1.074

60.00

64.44

200.00

23916.117.4

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

1.474

60.00

88.44

200.00

23916.117.6

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

0.802

60.00

48.12

200.00

23916.117.7

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

8.792

60.00

527.52

200.00

23916.117.8

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

2.512

60.00

150.72

200.00

23916.117.9

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

0.787

60.00

47.22

200.00

23916.117.10

СЪЕНЕ             

 Нива         

 IX

1.199

60.00

71.94

200.00

23916.128.24

КУКУЛИЦА          

 Нива         

 V 

2.778

60.00

166.68

200.00

23916.129.5

УЗУНДЖААЛАН       

 Нива         

 V 

1.100

60.00

66.00

200.00

23916.132.5

КАМАТА            

 Нива         

 IV

0.845

60.00

50.70

200.00

 

 

 

 

255.766

 

15345.96

 

Землище с. Копривец

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

38529.1.139

КАЕЖИК СЪРТА      

Изоставена нива

 IX

3.919

60.00

235.14

200.00

38529.1.357

ЛИВАДИТЕ          

Изоставена нива

II

0.067

60.00

4.02

200.00

38529.1.400

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.107

60.00

66.42

200.00

38529.1.402

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.134

60.00

128.04

200.00

38529.1.403

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.789

60.00

107.34

200.00

38529.1.406

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

5.526

60.00

331.56

200.00

38529.1.409

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.038

60.00

62.28

200.00

38529.1.410

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.338

60.00

80.28

200.00

38529.1.411

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.188

60.00

131.28

200.00

38529.1.412

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.259

60.00

135.54

200.00

38529.1.414

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

3.228

60.00

193.68

200.00

38529.1.415

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.745

60.00

104.70

200.00

38529.1.416

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.857

60.00

111.42

200.00

38529.1.417

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.437

60.00

86.22

200.00

38529.1.418

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.256

60.00

75.36

200.00

38529.1.420

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.137

60.00

128.22

200.00

38529.1.421

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

3.719

60.00

223.14

200.00

 38529.1.422

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.178

60.00

130.68

200.00

38529.1.433

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.644

60.00

98.64

200.00

38529.1.435

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.928

60.00

115.68

200.00

38529.1.520

БАЛЪК СЪРТА       

Изоставена нива

III

1.570

60.00

94.20

200.00

38529.1.700

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.164

60.00

69.84

200.00

38529.12.16

ЕЛАК КЕЛЕМЛЕ      

 Нива         

 III

0.759

60.00

45.54

200.00

38529.24.24

ЧАНАДЖИКА         

 Нива         

 V 

3.537

60.00

212.22

200.00

38529.55.1

КЕРЕЗЛИ ПАРА      

 Нива         

 V 

1.315

60.00

78.90

200.00

38529.60.1

КАРА ЕКЕНЛИК      

 Нива         

 V 

1.153

60.00

69.18

200.00

38529.71.16

КОДЖА ЙОЛ         

 Нива         

 V 

0.265

60.00

15.90

200.00

38529.74.17

ДЕРЕАРАСА         

Изоставена нива

II

1.778

60.00

106.68

200.00

38529.74.18

ДЕРЕАРАСА         

Изоставена нива

II

14.101

60.00

846.06

253.82

38529.76.101

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

0.901

60.00

54.06

200.00

38529.76.102

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

0.334

60.00

20.04

200.00

 38529.76.103

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

1.098

60.00

65.88

200.00

38529.76.105

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.809

60.00

168.54

200.00

38529.76.106

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

6.995

60.00

419.70

200.00

38529.76.110

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.689

60.00

161.34

200.00

38529.79.1

СЪРТА             

 Нива         

 V 

1.063

60.00

63.78

200.00

38529.95.36

ВЛАС КОЗУ         

 Нива         

 III

6.351

60.00

381.06

200.00

38529.110.1

ЕЙВАЛИЕТО         

 Нива         

 V 

0.800

60.00

48.00

200.00

38529.114.14

КАЛИНДЕРЕ         

 Нива         

 III

8.290

60.00

497.40

200.00

38529.127.1

КЮКАРШИ           

 Нива         

 III

0.900

60.00

54.00

200.00

38529.159.27

КОДЖА ГЬОЛ        

 Нива         

 III

1.980

60.00

118.80

200.00

38529.160.32

КОДЖА ГЬОЛ        

 Нива         

 III

6.399

60.00

383.94

200.00

38529.166.8

БАЛЪК СЪРТА       

Изоставена нива

1.781

60.00

106.86

200.00

38529.166.24

БАЛЪК СЪРТА       

Изоставена нива

4.800

60.00

288.00

200.00

38529.169.30

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

IV

3.519

60.00

211.14

200.00

38529.170.22

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

III

1.099

60.00

65.94

200.00

38529.179.100

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

11.600

60.00

696.00

208.80

38529.179.102

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

12.924

60.00

775.44

232.63

38529.179.104

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

0.888

60.00

53.28

200.00

38529.179.107

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

0.868

60.00

52.08

200.00

38529.183.8

КАЕДЖИКА          

 Нива         

 II

0.817

60.00

49.02

200.00

38529.184.18

ЕСКИ КАЯЖИК       

 Нива         

 II

3.002

60.00

180.12

200.00

38529.206.3

КЮКАРШИ           

 Нива         

 VII

6.400

60.00

384.00

200.00

38529.206.18

КЮКАРШИ           

 Нива         

 VII

4.536

60.00

272.16

200.00

 

 

 

 

160.979

 

9658.74

 

Землище с. Пейчиново

             

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена лв/дка

лв/год

депозит

55720.36.23

КОРУ БАИР         

 Нива         

 IV

3.853

60.00

231.18

200.00

55720.80.72

ШОСЕТО             

 Нива         

 III

1.467

60.00

88.02

200.00

55720.49.79

ПРИПЕКА           

 Нива         

 III

15.769

72.50

1143.25

342.98

55720.49.83

ПРИПЕКА           

 Нива         

 III

5.302

60.00

318.12

200.00

55720.80.101

ШОСЕТО            

 Нива          

 III

22.805

60.00

1368.30

410.49

5720.80.102

ШОСЕТО            

 Нива         

 III

23.101

60.00

1386.06

415.82

55720.11.1

ЛОЗЯТА            

 Нива         

 III

81.006

60.00

4860.36

1458.11

55720.11.2

ЛОЗЯТА            

 Нива         

 III

25.212

60.00

1512.72

453.82

55720.12.18

ЛОЗЯТА &nb