Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
75 / 29.06.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.06.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
74 / 09.06.2023 16:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
73 / 25.05.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-za-Zasedanie-73-25.05.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
72 / 05.05.2023 12:00
Дневен ред   Дневен ред - извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
71 / 27.04.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.04.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
70 / 07.04.2023 12:30
Дневен ред   Дневен ред - извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
69 / 30.03.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.03.23g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
68 / 10.03.2023 12:30
Дневен ред   Дневен ред - извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
67 / 28.02.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.02.23g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -