Общински съвет

Състав

Силвия Панайотова
Силвия Петкова Панайотова

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Евелина Кожухарова
Евелина Станчева Кожухарова

Общински съветник

Алтернативата на гражданите

Димитър Брашнаров
Димитър Живков Брашнаров

Общински съветник

Алтернативата на гражданите

Диян Донев
Диян Янков Донев

Общински съветник

Алтернативата на гражданите

Георги Петров Дяков

Общински съветник

Алтернативата на гражданите

Красимира Пенева
Красимира Йорданова Пенева

Общински съветник

БСП за България

Пламен Кирилов Маринов

Общински съветник

Алтернативата на гражданите

Айлян Карамехмедова
Айлян Раифова Карамехмедова

Общински съветник

ДПС

Милен Асенов
Милен Петров Асенов

Общински съветник

ДПС