Общински съвет

Състав

Мариан Антонов
Мариан Петров Антонов

Председател ОС

ПП ГЕРБ

Айлян Карамехмедова
Айлян Раифова Карамехмедова

Зам. председател

ДПС

Васил Кърчев
Васил Димитров Кърчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Виктор Йорданов
Виктор Маргаритов Йорданов

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Владимир Карадемирев
Владимир Иванов Карадемирев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Димитър Върбанов
Димитър Ангелов Върбанов

Общински съветник

Агроном

ПП ГЕРБ

Иванка Маринова
Иванка Стефанова Маринова

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Мирослав Кънчев
Мирослав Асенов Кънчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Павлин Нунев
Павлин Стоянов Нунев

Общински съветник

ПП ГЕРБ