Новини

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Пълна информация
Съобщение

За пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за изработен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с с идентификатор 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичет

Пълна информация
Залесяване на площите в района на моста на Колю Фичето

Залесяване на площите в района на моста на Колю Фичето

Пълна информация
Уведомление

Община Бяла, област Русе уведомява населението, че считано от 01.04.2024 г. стартира изпълнението на предвидените строително-монтажни работи в участък от км 61+140 до км 69+040 — директно трасе

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщение

за предстоящи обработки на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства)  с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи.

Пълна информация
Съобщение

Уведомяваме Ви, че „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛЕУМ ООД, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум Уведомяваме Ви, че „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛЕУМ ООД, им

Пълна информация