Новини

Великденски турнир по футбол на малки врати

Великденски турнир по футбол на малки врати

Пълна информация
Съобщение

02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за училищата и детските градини на територията на общината. 

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание И изработване на Подробен устройствен план (ПУП) застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.501.1999 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: Венцеслав Йосифов Великов 

Пълна информация
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Пълна информация
Съобщение

За пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за изработен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с с идентификатор 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичет

Пълна информация
Залесяване на площите в района на моста на Колю Фичето

Залесяване на площите в района на моста на Колю Фичето

Пълна информация
Уведомление

Община Бяла, област Русе уведомява населението, че считано от 01.04.2024 г. стартира изпълнението на предвидените строително-монтажни работи в участък от км 61+140 до км 69+040 — директно трасе

Пълна информация