Новини

Пасища и мери 2024-2025 г.

Пасища и мери 2024-2025 г.

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание И разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ V-242, УПИ IV-244 и УПИ III-243 в кв.31 по плана на с.Пейчиново, обл.Русе. Възложител: Ивайло Георгиев Иванов, наследник на Иван Геор

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VII-533, УПИ VIII-533 и УПИ IX-533 в кв.33 по плана на с.Копривец, обл.Русе. Възложител: Калинка Стойкова Маринова 

Пълна информация
Отбелязване на деня на розовата фланелка

Отбелязване на деня на розовата фланелка в училищата в Община Бяла

Пълна информация
Заповеди полски пътища 2023/2024

Заповеди полски пътища 2023/2024

Пълна информация
Пресинформация

Във връзка със 147-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 146-та годишнина от Освобождението на България от османско иго

Пълна информация
Обява

Община Бяла уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Бяла, Област Русе, има следното инвестиционно предложение

Пълна информация
В памет на Апостола!

Отдаване на почит към Васил Левски

Пълна информация