Новини

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)

Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.

Пълна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за очаквани високи температури

Пълна информация
Съобщение

за предстояща обработка срещу комари с наземна техника на 11.07.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

За пръскане срещу комари

Пълна информация