Новини

Съобщение

за одобрен ПУП - ПП за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия. Възложител: „СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване. Възложител: ЕТ „ДАНА СЛАВОВА – ДАНКА СЛАВОВА“.

Пълна информация
Съобщение

изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР). Възложител: Емил Петков Ангелов

Пълна информация
Съобщение

изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация. Възложител: „Анкра 2009“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

до земеделските стопани на територията на Община Бяла

Пълна информация
Съобщение за одобрено задание

Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участък „Бяла-Велико Търново"

Пълна информация
Съобщение

пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация