Новини

Съобщение

Обучение СИК Бяла

Пълна информация
Обявление № 10-11-53 от 20.03.2023 г.

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Подробен устройствен план, Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и I

Пълна информация
Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Пълна информация
Съобщение

Относно: Планов ремонт на железния път на жп прелез км. 75+228 в междугарието Мо- руница - Бяла по 4-та жп линия.

Пълна информация
Публична дискусия относно планирането на социалните услуги

„Публична дискусия относно планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, финансирани частично или изцяло от държавния бюджет““

Пълна информация