Новини

Решение

Решение № РУ - 37 - E0/2021

Пълна информация
Решение № РУ - 37 - E0/2021

РЕШЕНИЕ № РУ - 37 - E02021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Пълна информация
Видео

Представяне на дом за възрастни хора "Флора"

Пълна информация
Заповед № РД 11-471 от 10.11.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал.3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 53,

Пълна информация
Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД11-466/08.11.2021 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2022 година и бюджетната прогноза за местните дей

Пълна информация