Новини

Съобщение

Оперативен щаб на Община Бяла за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 уведомява обществеността, че към 17.08.2021 г. на територията на общината са карантинирани общо 90 лица, 65 лица са диагностицирани с коронавирусна инфекция, от ко

Пълна информация
Мерки за пожарна безопасност

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно д

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 10.08.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 10.08.2021 г.

Пълна информация
Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение

Пълна информация
Заповеди за комисии за споразумения

Заповеди за комисии за споразумения

Пълна информация
Заповеди

Комисии - споразумения

Пълна информация
Празнична програма

м. Август

Пълна информация