Новини

Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропровод

Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропровод

Пълна информация
20 броя нови футболни топки дарение от Преслав Петров от гр.Бяла в полза на децата трениращи футбол

Днес Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов получи 20 броя нови футболни топки дарение от Преслав Петров от гр.Бяла в полза на децата трениращи футбол. Преслав Петров е на 24 години от гр.Бяла. Спортната си кариера на футболист започва преди 11 години

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

Съобщение на Община Бяла На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за п

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 23.07.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 23.07.2021 г.

Пълна информация
Покана

Конференция и работна среща

Пълна информация
Invitation

for participation in a workshop

Пълна информация
Съобщение

Относно: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация