Новини

Съобщение

Относно: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Пълна информация
Обявление № 08-00-86

Обявление № 08-00-86

Пълна информация
Програма мини хандбал

15.05.2021 г. - Арена Бяла

Пълна информация
Прессъобщение

Предстоящо събитие за приемане на завършена техническа рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община Бяла, област Русе

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла

Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла Договор: BG05M9OP001-6.002-0108

Пълна информация
Спортен календар

05.05.2021 г. - 05.06.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

Поздрав за Празника на града

Пълна информация