Новини

Авиопревозвач иска да възстанови полетите Русе – София

Редовни пътнически полети между Русе и София възнамерява да осъществи компанията “ГЪЛИВЕЪР”, която официално обяви намерението си да експлоатира летище Русе край Щръклево.

Пълна информация
Съобщение

Обработка на зелени площи с техника за наземно пръскане срещу бълхи и кърлежи

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 25.05.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 25.05.2021 г.

Пълна информация
Уведомление по чл. 66 от АПК

Издаване на общ административен акт относно освобождаване от заплащане на такси по чл.30б, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Пълна информация
Съобщение

Инвестиционно предложение ЕКОН-91

Пълна информация
Спри горските пожари!

Пази реколтата! Пази природата на България!

Пълна информация
Проведена заключителна пресконференция на тема:

Резултати от изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

Пълна информация