Новини

Светли и благословени Великденски празници!

Честит Великден!

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация
Съобщение

    Офис за военен отчет Бяла Ви информира, че със Заповед ОХ-350/23.04.2021  на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили.

Пълна информация
Съобщение

ХК "Бяла"

Пълна информация
Съобщение

На 01.04.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С01 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за х

Пълна информация
Съобщение

ПЪРВА КОПКА по проект „Изграждане на нова спортна площадка- игрище за мини футбол” в Спортния комплекс на гр.Бяла. 

Пълна информация