Новини

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с т. 3 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Пълна информация
Заповед № РД 11-53 от 01.03.2021 г.

условията и реда за провеждане на предизборна кампания

Пълна информация
Заповед № РД 11-65 от 14.03.2021 г.

Преустановяване присъствения образователен процес за периода от 15.03.21 г. до 31.03.21 г. включително за ДГ "Пролет", ДГ "Стадиона" и техните филиали

Пълна информация
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла информира, че започва процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децатa

Пълна информация