Новини

Прессъобщение

Във връзка със 144-та годишнина от Освобождението на град Бяла и 143-та годишнина от Освобождението на България от османско иго, както и наложилата се традиция на признателното население от града за отбелязване на тези събития, Община Бяла организира търж

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.02.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 12.02.2021 г.

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г. на Община Бяла

Пълна информация